חכם גמליאל (1974)

חכם גמליאל
95 דקות
יואל זילברגאמנון סלומוןנורית הירש
חכם גמליאל, חכם עממי, שולט בכוח הכריזמה שלו על תושביו של מושב עולים סמוך לירושלים. גמליאל מנסה למצוא לביתו שידוך אך היא מסרבת לכל הצעה. באחת מחגיגות הכפר משתעשעת ביתו ומסכימה כי אחד הבחורים יענוד לה טבעת. במעשה הקונדס נכחו שני עדים וחכם גמליאל ששמע על כך מתעקש שהנישואים ימומשו. אלא שהגבר אמור להינשא תוך מספר שבועות לבחורה אמידה מירושלים והתסבוכת חוגגת.
אביבה גר, אושיק לוי, יוסי בנאי, יוסי פולק, יעקב בנאי, מירי אלוני